شعر عاشقانه

 

.كاش ميشد اشك را تهديد كرد ، مدت لبخند را تمديد كرد كاش ميشد در ميان لحظه ها ، لحظه‌ی ديدار را نزديك كرد زندگی زيباست ، نه در رويا... بوسه زيباست ، نه برای هوس ... پرنده زيباست ، نه برای قفس ... دوست داشتن زيباست ، نه برای لمس كردن ، برای حس كردن ... آری دوست داشتن زيباست ، نه برای لمس كردن ... بلكه برای حس كردن

نوشته شده در شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ساعت 19:36 توسط نرگس| |